AVÍS LEGAL:

En virtut de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 del 5 de desembre de 2018 sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L., CIF: B-08344970 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 10528 , Foli 219, Full Nº B-73852, Inscripció 1ª. La finalitat d´ aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L´ usuari garanteix l´ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.immobiliariamontbui.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L. o a tercers.

IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet d’ IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d´ Internet d’ IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici  de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d´ Internet d’ IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel  contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 de 5 de diciembre de 2018, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, al c/ Sant Ramon, 71 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) o be, enviar un correu electrònica (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a IMMOBILIÀRIA MONTBUI, S.L., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e), manifestant la seva voluntat.